Επίσημη ενημέρωση για την κατάργηση του Nissan Connect