Λίστα & γενικές πληροφορίες για εξουσιοδοτημένα συνεργεία