Ακύρωση σχεδίων για κατασκευή νέου X-Trail στη Βρετανία