Η Nissan απορρίπτει νέα πρόταση ενσωμάτωσης με τη Renault !