Παραλαβή νέων οχημάτων Nissan από την Ελληνική Αστυνομία